13 Μαΐου, 2024

Top Posts

Μείωση στην ευρωπαϊκή αγορά εξοπλισμού για αροτραίες και φυτοπροστασία το 2023

Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες που συνέλεξε η Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωργικών Μηχανημάτων – CEMA, ο όγκος της αγοράς για εξοπλισμό αροτραίας γεωργίας και φυτοπροστασίας ανέρχεται σε 4,70 δις. ευρώ το 2023.