Βράβευση της ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. για τις πωλήσεις των τρακτέρ SAME και την παρουσία ενός αιώνα στην ελληνική αγορά

Η SDF αναγνώρισε τα 100 χρόνια παρουσίας της ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. στην ελληνική αγορά, ενώ βράβευσε την εισαγωγική εταιρεία για καλύτερες πωλήσεις των τρακτέρ SAME για το 2023.