Σύγκριση επτά συστηµάτων ISObus με απαιτητική δοκιμή πάνω σε τρακτέρ 300 ίππων

Κοινοποίηση:

Στο πλαίσιο της δοκιµής σύγκρισης επτά τρακτέρ 300 ίππων εξετάσαµε επίσης προσεκτικά τα συστήµατα ISObus που εξοπλίζονται. Εδώ αναλύουµε πόσο οµαλά συνδέονται τα διάφορα µοντέλα τρακτέρ µε το µηχάνηµα και πώς προγραµµατίζονται τα κουµπιά.

Χρειάστηκε λίγος χρόνος, αλλά το ISObus γίνεται επιτέλους πιο αποδεκτό από τους ιδιοκτήτες και τους χειριστές αγροτικών µηχανηµάτων στην Ευρώπη. Αν όλα λειτουργούν όπως πρέπει, τότε ο υπολογιστής εργασίας του µηχανήµατος θα εµφανίζει όλες τις κρίσιµες πληροφορίες στο τερµατικό του τρακτέρ. Όχι µόνο αυτό, αλλά θα µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για εφαρµογές µεταβλητών δόσεων κατά τη σπορά και τη λίπανση, καθώς και για τον πλήρη τµηµατικό έλεγχο σπαρτικών ακριβείας, ψεκαστικών και λιπασµατοδιανοµέων.

Ξεφυλλίστε και κατεβάστε σε υψηλή ανάλυση το Profi Ιουλίου 2024

Στη δοκιµή αυτή βλέπουµε τις βασικές λειτουργίες ISObus που προσφέρονται στα εσωτερικά των επτά τρακτέρ 300 ίππων. Η εργασία για τη δοκιµή ήταν ο χειρισµός µιας σπαρτικής µηχανής ακριβείας, και συγκεκριµένα µιας Grimme Matrix 1800, µέσω της οθόνης ISObus.

Το δεύτερο µέρος της δοκιµής περιελάµβανε τη σπορά µιας καλλιέργειας ζαχαρότευτλων µε τη χρήση ενός χάρτη εφαρµογής µε µεταβλητή απόσταση σποράς µέσω ελέγχου GNSS και την αυτόµατη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των τµηµάτων στο κεφαλάρι. Για τους σκοπούς της δοκιµής, η άδεια για τον έλεγχο τµήµατος (TC-SC) και ο ελεγκτής εργασιών για τον έλεγχο µεταβλητού ρυθµού (TC-GEO) ενεργοποιήθηκαν στα τρακτέρ.

Οι συµµετέχοντες

• Claas Axion 870 µε Trimble GFX750 (10,1 ιντσών).

• Deutz-Fahr 8280 µε IMonitor (12,1 ιντσών).

• John Deere 6R250 µε 4600 CommandCenter Display (10,4 ιντσών).

• Massey Ferguson 8S.265 µε οθόνη Datatronic 5 και πρόσθετη οθόνη Fieldstar 5 (και οι δύο 9,0 ιντσών).

• McCormick X8.631 µε οθόνη DSM για τον ελκυστήρα (12 ιντσών) και πρόσθετο τερµατικό Topcon X25 (8,4 ιντσών).

• New Holland T7.300 µε IntelliView 12 (12,0 ιντσών).

• Valtra Q285 µε δύο τερµατικά SmartTouch (και τα δύο 9,0 ιντσών).

Χρειάζονται 0 έως 30 λεπτά

Για να χειρίζεστε ένα µηχάνηµα που είναι αναρτηµένο ή ρυµουλκούµενο µε ISObus από το τερµατικό του τρακτέρ, το πρώτο βήµα είναι απλό: συνδέστε το βύσµα ISObus στην υποδοχή του τρακτέρ. Σε έναν ιδανικό κόσµο, το εργαλείο συνδέεται αµέσως στο τερµατικό του ελκυστήρα. Καθώς ο χειριστής επιστρέφει στην καµπίνα, µπορεί να δει ένα αναδυόµενο παράθυρο στην οθόνη που υποδεικνύει ότι ένα νέο µηχάνηµα έχει εντοπιστεί και φορτωθεί.

Το John Deere ήταν το ταχύτερο που πραγµατοποίησε αυτή τη σύνδεση δεδοµένων. Ο χρήστης έπρεπε στη συνέχεια να περάσει και να επιβεβαιώσει µόνο ένα σύντοµο ερώτηµα σχετικά µε τη γεωµετρία του µηχανήµατος, ενώ όλα τα δεδοµένα µεταφέρθηκαν µέσω του ISObus. Στη συνέχεια, ο χρήστης έπρεπε µόνο να περάσει και να επιβεβαιώσει ένα σύντοµο ερώτηµα σχετικά µε τη γεωµετρία του εργαλείου, ενώ όλα τα δεδοµένα µεταφέρονταν µέσω του ISObus.

Αν και το IMonitor της Deutz-Fahr ήταν εξίσου γρήγορο και ο χειριστής δεν χρειάστηκε να περιµένει να εµφανιστεί η διεπαφή χρήστη, χρειάστηκε να επανεκκινήσει το τερµατικό µία φορά. Αυτό µπορεί να ήταν ένα πρόβληµα µε το λογισµικό (έκδοση Horizon 4) που χρησιµοποιήθηκε στη δοκιµή- το νέο λογισµικό Horizon 5 θα πρέπει να λύσει το πρόβληµα. ∆εν ήταν το ίδιο γρήγορο το τερµατικό της Trimble που ήταν τοποθετηµένο στο Claas και η οθόνη της Topcon που χρησιµοποιήθηκε στο McCormick.

Η οθόνη Trimble στο Claas χρειάστηκε περίπου 15 λεπτά για να εντοπίσει το παρελκόµενο και να εµφανίσει το περιβάλλον εργασίας χρήστη. Στο X8 της McCormick, το τερµατικό της Topcon χρειάστηκε σχεδόν µισή ώρα για να φορτώσει τις διεπαφές χρήστη, και αυτό δεν ήταν µόνο για την αρχική πρώτη φορά ζεύξης αλλά και µετά από µεγαλύτερη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα. Και οι δύο εταιρείες λένε ότι το αρχικό ανέβασµα της διεπαφής χρήστη του παρελκόµενου θα ήταν ταχύτερο αν χρησιµοποιούνταν τα συγκεκριµένα τερµατικά του ελκυστήρα (το CEMIS 1200 στην Claas και το DSM στην McCormick).

Με δύο οθόνες είναι ακόµα καλύτερα

Η διεπαφή χρήστη της σπαρτικής Grimme εµφανιζόταν σωστά και στα επτά τερµατικά που δοκιµάστηκαν. Με το Trimble GFX750 (Claas), το Topcon X25 (McCormick) και το IMonitor (Deutz-Fahr), ο χειριστής µπορεί να επιλέξει την προβολή GNSS για εφαρµογές αυτόµατης διεύθυνσης ή µεταβλητού ρυθµού, κ.λπ… και επίσης την οθόνη ISObus για το χειρισµό του µηχανήµατος. Και οι δύο προβολές µπορούν επίσης να εµφανίζονται δίπλα-δίπλα στην οθόνη, πράγµα που είναι πολύ βολικό.

Με την οθόνη IntelliView 12 της John Deere 4600 και της New Holland, πρέπει να εναλλάσσεστε µπρος-πίσω µεταξύ των µενού για τις εφαρµογές αυτόµατης οδήγησης και το χειρισµό του µηχανήµατος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα παράθυρα ISObus και GNSS έχουν πολύ µικρή κλίµακα όταν εµφανίζονται το ένα δίπλα στο άλλο. Αυτό το σενάριο είναι ακριβώς το σηµείο όπου µια δεύτερη προαιρετική οθόνη θα ήταν πιο βολική.

Μετά τη δοκιµή η Deere αναβάθµισε το 6R250 στη µεγαλύτερη οθόνη G5Plus, η οποία εµφανίζει και τις δύο εφαρµογές δίπλα-δίπλα και σε παράθυρα ίσου µεγέθους. Η χρήση δύο οθονών, όπως στα Massey 8S.265, McCormick X8.631 και Valtra Q285, ήταν η πιο βολική προσέγγιση σύµφωνα µε την οµάδα δοκιµής. Σε αυτούς τους τρεις ελκυστήρες, το ένα τερµατικό έδειχνε τη διεπαφή του εργαλείου και το άλλο τον χάρτη εφαρµογών για τη µεταβλητή σπορά των ζαχαρότευτλων.

Εύκολος προγραµµατισµός

Το επόµενο βήµα µετά τη σύνδεση της συσκευής ISObus είναι ο προγραµµατισµός του συστήµατος ελέγχου, προκειµένου να ανατεθούν συγκεκριµένες λειτουργίες στα κουµπιά του joystick, του µοχλού ελέγχου ή του µπράτσου. Οι λειτουργίες του µηχανήµατος επιλέγονται ιδανικά από το ίδιο µενού που κανονικά θα αναθέτατε τα καρούλια ή άλλες λειτουργίες του τρακτέρ σε µεµονωµένα κουµπιά.

Αφού γίνουν οι αντιστοιχίσεις, θα πρέπει να είναι αυτόµατα διαθέσιµες την επόµενη φορά που θα συνδεθεί το µηχάνηµα. Αυτό λειτούργησε καλύτερα στο John Deere. Εδώ ο χειριστής µεταβαίνει στη σελίδα «Ρύθµιση χειριστηρίων» και, µε συνδεδεµένο το εργαλείο ISObus, επιλέγει µεταξύ των λειτουργιών του τρακτέρ και του ISObus. Για να χρησιµοποιήσετε τους διακόπτες ‘A’ έως ‘D’ στο µοχλό χειρισµού για το χειρισµό του εργαλείου, πρέπει να ενεργοποιήσετε την ανεξάρτητη λειτουργία για αυτά τα κουµπιά.

Εάν δεν το κάνετε, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µόνο τα κουµπιά 10 έως 12 στο µοχλό για να αναθέσετε λειτουργίες ISObus. Στο τερµατικό SmartTouch (Valtra), ο χειριστής µεταβαίνει πάντα στο «κανονικό» µενού για να επιλέξει και να εκχωρήσει λειτουργίες ISObus στα χειριστήρια. Υπάρχουν µόνο 15 επιλογές ανάθεσης, εκ των οποίων οι πέντε αφορούν τα κουµπιά στο µοχλό κίνησης.

Συγκριτικά, οι χειριστές της John Deere µπορούν να εκχωρήσουν έως και 21 λειτουργίες ISObus στα χειριστήρια, 11 από τις οποίες βρίσκονται στο µοχλό οδήγησης.

Σύνοψη

Τα σύγχρονα µοντέλα τρακτέρ, όπως τα επτά τρακτέρ της δοκιµής 300hp, είναι πλέον εξοπλισµένα µε τερµατικά συµβατά µε ISObus. Το τερµατικό θα πρέπει ιδανικά να εµφανίζει τα µενού για τη λειτουργία του µηχανήµατος αµέσως µετά τη σύνδεση. Σε ορισµένα τερµατικά είναι δυνατή η προβολή µιας δεύτερης εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµένων των µενού της, εκτός από τη διεπαφή ISObus για τον έλεγχο του µηχανήµατος (Deutz-Fahr, McCormick).

Ορισµένοι κατασκευαστές προσφέρουν ένα δεύτερο τερµατικό ως επιλογή (John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valtra). Το ISObus επιτρέπει επίσης την ανάθεση µιας λειτουργίας στα χειριστήρια του ελκυστήρα. Αυτό είναι πολύ βολικό. Τέλος πρέπει να σηµειωθεί ότι η δοκιµή πραγµατοποιήθηκε την άνοιξη του περασµένου έτους. Έκτοτε, οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν αναβαθµίσει το λογισµικό των τερµατικών τους.

Η ∆ΟΚΙΜΑΣΊΑ ISOBUS

Αυτή η πρακτική δοκιµή ISObus αποτελεί µέρος της δοκιµής σύγκρισης επτά τρακτέρ της κατηγορίας των 300 ίπων. Τεχνικοί συντάκτες από τη ∆ανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και την Ολλανδία πραγµατοποίησαν τη δοκιµή των τρακτέρ στη ∆ανία την άνοιξη του 2023. Οι δοκιµές ISObus έγιναν µε µία Grimme Matrix 1800. Η σπαρτική διαθέτει ηλεκτρικές µονάδες σποράς για µεταβλητές αποστάσεις και έλεγχο των τµηµάτων.

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα

Φουτουριστική εμφάνιση, λειτουργικότητα και βραβείο Red Dot Design στην αλωνιστική Axial-Flow

Η νέα θεριζοαλωνιστική AF κερδίζει το βραβείο Red Dot Design, ο νέος εσωτερικός σχεδιασμός ανεβάζει την Axial-Flow στο επόμενο επίπεδο παραγωγικότητας και η νέα εξωτερική διαμόρφωση δημιουργεί φουτουριστική εμφάνιση.

Το νέο βραβείο TOTYBot για πρώτη φορά φέτος στην EIMA με τέσσερις φιναλίστ

Το Νοέμβριο του 2024, θα ανακοινωθούν τα διάσημα βραβεία Tractor of the Year (TOTY) για τη σεζόν 2025 αλλά φέτος εισάγεται μια νέα κατηγορία για τα αγροτικά ρομπότ, με την ονομασία TOTYBot, που υποστηρίζεται και από τον ιστοχώρο Future Farming. Οι υποψήφιοι για αυτή την κατηγορία έχουν πλέον αποκαλυφθεί.

Ακρίβεια κοπής μέσω του Opticurve πετυχαίνουν τα χορτοκοπτικά Pöttinger Novacat F 3100

Για το συγκειριμένο παρελκόμενο κοπής, η Pöttinger πιστεύει στην ήπια κοπή με ακρίβεια, κάτι που εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα χορτονομής. Αυτός είναι ο λόγο που τα μπροστινά Novacat F 3100 συνοδεύονται από τη τεχνολογία Opticurve.

Προτεινόμενα

Καθοριστική η συμβολή των ευφυών μηχανημάτων στη γεωργία άνθρακα λέει η CEMA

Στο έγγραφο που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωργικών Μηχανημάτων, περιγράφοντας τη συμβολή των έξυπνων γεωργικών μηχανημάτων στη γεωργία άνθρακα, σημειώνει πως ο στόχος έρχεται πιο

Τα μηχανήματα χορτονομής της Massey Ferguson που θα πρωταγωνιστήσουν το 2025

Η Massey Ferguson φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες που προκύπτουν με τη διαθεσιμότητα μεγάλων μηχανημάτων ικανών να εγγυηθούν την υψηλότερη δυνατή απόδοση, αξιοποιώντας στο έπακρο τα όλο και στενότερα χρονικά περιθώρια που επιβάλλουν οι καιρικές συνθήκες.