Καθοριστική η συμβολή των ευφυών μηχανημάτων στη γεωργία άνθρακα λέει η CEMA

Κοινοποίηση:

Στο έγγραφο που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωργικών Μηχανημάτων, περιγράφοντας τη συμβολή των έξυπνων γεωργικών μηχανημάτων στη γεωργία άνθρακα, σημειώνει πως ο στόχος έρχεται πιο κοντά με τη βοήθεια των ευφυών μηχανημάτων του γεωργικού κλάδου.

Η CEMA, η Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωργικών Μηχανημάτων, εξέδωσε ένα έγγραφο θέσεων στο οποίο περιγράφει τη συμβολή των έξυπνων γεωργικών μηχανημάτων στη γεωργία άνθρακα. Η χρήση τέτοιων μηχανημάτων και τεχνολογίας μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου, όπως αναφέρεται στο έγγραφο. Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα world-agritech, η γεωργία άνθρακα είναι ένα σύνολο πρακτικών διαχείρισης γης για τη δέσμευση άνθρακα στο έδαφος. Με τη μείωση και τη δέσμευση του CO2 που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα, μπορεί να συμβάλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συχνά τονίσει τον ρόλο του γεωργικού τομέα για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ. Η γεωργία άνθρακα μπορεί να συμβάλει σημαντικά, επιτρέποντας την αντιστάθμιση των εκπομπών μέσω της απομάκρυνσης άνθρακα, δηλαδή των δραστηριοτήτων που απομακρύνουν το CO2 από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Η CEMA με τη σειρά της έχει δεσμευτεί για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και την αποθήκευση άνθρακα στη γεωργία. Σύμφωνα με την CEMA, οι κατασκευαστές της ΕΕ συνεργάζονται με τους αγρότες για την προώθηση της κλιματικής ουδετερότητας. Ο κλάδος αναπτύσσει και προσφέρει εδώ και καιρό ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων μηχανημάτων και τεχνολογιών που επιτρέπουν κλιματικά έξυπνες διαδικασίες γεωργικής παραγωγής.

Με τη δημόσια συζήτηση να αναθερμαίνεται σχετικά με το επερχόμενο πλαίσιο για την εθελοντική πιστοποίηση της απομάκρυνσης του άνθρακα και για τη δημιουργία ενός σαφούς οδικού χάρτη της ΕΕ για τη γεωργία με άνθρακα, η CEMA είναι πολύ πρόθυμη να συμβάλει στη συζήτηση.

Το ειδικό έγγραφο θέσεων για το θέμα αυτό, τονίζει έτσι τη σημασία της εξέτασης ευρύτερων ευκαιριών μείωσης του άνθρακα, που περιλαμβάνουν τη διαχείριση της γης και επεκτείνεται στον κλάδο της κτηνοτροφίας, καθώς και στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Όταν πρόκειται για τη μέτρηση της βελτίωσης της αποδοτικότητας του CO2, η CEMA υποστηρίζει ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα άλλα οφέλη που συνδέονται με τις γεωργικές πρακτικές άνθρακα. Η εξασφάλιση αξιόπιστων μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών συνθηκών για τους Ευρωπαίους γεωργούς και τους τεχνολογικούς τομείς είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της συνολικής μείωσης των εκπομπών CO2 και την προώθηση της αποθήκευσης άνθρακα.

Στο έγγραφο, η CEMA ασχολείται με την προοπτική της αποθήκευσης άνθρακα, συμπληρώνοντας με συστάσεις προς τους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ που αφορούν: τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής των απορροφήσεων άνθρακα, τις ορθές πρακτικές, τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού, την υιοθέτηση της τεχνολογίας, τη βαθμονόμηση της τεχνολογίας και τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωργικών Μηχανημάτων πιστεύει, τέλος, ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός που φέρνει καλύτερη συνδεσιμότητα, ροές δεδομένων και προηγμένη ανάλυση δεδομένων θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για τη γεωργία άνθρακα.

world-agritech

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα

Απέσπασε iF Design Award η πανίσχυρη ναυαρχίδα Quadtrac 715 της Case IH

Η αισθητική και η λειτουργικότητα φαίνεται πως, όταν συνδυάζονται αναγνωρίζονται, αφού εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών, που εστιάζουν τόσο στα καινοτόμα χαρακτηριστικά όσο και στην εμφάνιση πλέον. Ζωντανό παράδειγμα το θηριώδες Case IH Quadtrac 715, που τιμάται με το διεθνές «iF Design Award».

Προτεινόμενα