συνέντευξη

Top Posts

Στροφή σε μηχανήματα που κάνουν πολλές δουλειές για μείωση κόστους παραγωγής

Σταδιακή µετατόπιση σε δυναµικές καλλιέργειες και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών µε διαλειτουργικό τρόπο, προτείνει ο ∆ηµήτρης Κουτσοκώστας από τα Γιαννιτσά Πέλλας, για να µπορέσει ο εγχώριος πρωτογενής τοµέας να σταθεί µε αξιώσεις στον ευρωπαϊκό και διεθνή ανταγωνισµό.