Όροι Χρήσης

Οι παρακάτω όροι συμπληρώνουν τους Όρους Χρήσης του Profi.gr. Δήλωση αποποίησης ευθυνών:

Το Profi και οι διαχειριστές του δεν μπορούν να επαληθεύσουν:

Α. τα στοιχεία κάθε πωλητή – αγοραστή – συναλλασόμενου μέσω του forum,
Β. την ακρίβεια της περιγραφής κάθε πωλούμενου αγαθού και
Γ. την καλή κατάσταση ή και την νομιμότητα απόκτησης κάθε αγαθού προς πώληση ή ανταλλαγή.

Για τον λόγο αυτό, το Profi και οι διαχειριστές του δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για τις αγοραπωλησίες ή/και ανταλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του site.

Για την διασφάλισή σας, προτείνουμε να αναζητάτε πάντα αποδείξεις αγοράς των αντικειμένων που θέλετε να αγοράσετε και να βεβαιώνεστε για την καλή κατάσταση των αντικειμένων πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (ΕΕ) 2018/334

Η εταιρεία «GREEN BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του ιστοτόπου «profi.gr» (στο εξής «profi.gr»), δηλώνει ότι όσον αφορά τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, όπως αυτά ορίζονται με την Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, είναι συμμορφωμένη, και λαμβάνει μέτρα για την αφαίρεση και διαγραφή οποιασδήποτε μορφής παράνομου περιεχομένου, για την άρση κάθε ενδεχόμενης δυσμενούς συνέπειας για τους χρήστες, για θιγόμενες επιχειρήσεις και πολίτες και γενικώς για την κοινωνία στο σύνολό της. Κατά την έννοια της Σύστασης, Παράνομο περιεχόμενο, είναι κάθε πληροφορία που δεν συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Το « profi.gr» με σεβασμό στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης σε συνδυασμό με τη νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τον ανταγωνισμό, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου αφενός μεν να διασφαλίσει την αποτελεσματική αφαίρεση παράνομου περιεχομένου, αφετέρου δε να προληφθεί η υποβολή κακόπιστων αναγγελιών και άλλων μορφών καταχρηστικής συμπεριφοράς. Το «profi.gr» κατά την τήρηση της Σύσταση και τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας έχει το δικαίωμα να αρνείται δημοσιεύσεις που κρίνει ότι αποτελούν παράνομο περιεχόμενο ή και να διαγράφει αντίστοιχο περιεχόμενο χωρίς να ενημερώνει τους χρήστες ή να λαμβάνει την άδειά τους στο πλαίσιο των προνοητικών μέτρων για την αντιμετώπιση του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου που εκτίθενται στη Σύσταση. Το «profi.gr» έχει το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες Συστάσεις ή τα ληφθέντα από την πολιτεία νομοθετικά μέτρα.